ns1.sky-shop.pl
wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ STEGA.

Wyłącznym właścicielem serwisu www.stega.com.pl jest FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA STEGA Maciej Stegienta

Ul. Gen. Sikorskiego 28

63-708 Rozdrażew

NIP 6211240738

REG 251531036

Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników sieci Internet, chcących zakupić produkt. Użytkownik Internetu łącząc się z witryną o adresie www.stega.com.pl jednoznacznie i bezwarunkowo wyraża zgodę na akceptację treści Regulaminu w/w serwisu.

Zakupy w sklepie internetowym www.stega.com.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie w walucie PLN oraz tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Serwis www.stega.com.pl jest użytkowany przez Internautów bezpłatnie . Użytkownik płaci za nabywane towary i usługi oraz ponosi ewentualne koszty przesyłki, z wyjątkiem sytuacji traktowanych na odmiennych warunkach.

Administrator www.stega.com.pl ma prawo zablokowania dostępu Użytkownikowi, który: narusza prawo i dobre obyczaje, narusza postanowienia Regulaminu, wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich.

Administrator dopuszcza chwilowe niefunkcjonowanie serwisu www.stega.com.pl z przyczyn od niego niezależnych.

Treść niniejszego Regulaminu może być zmieniana poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

www.stega.com.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu użycia lub niemożności użycia produktów niezgodnie z ich instrukcją i zastosowaniem zalecanym przez producenta.

www.stega.com.pl zastrzega sobie prawo do wycofania towarów ze sprzedaży w dowolnym czasie.

www.stega.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

szkody spowodowane przez Użytkownika, wynikające z niewłaściwego korzystania z serwisu,

usterki w działaniu serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których www.stega.com.pl przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,

korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

następstwa wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika, szczególnie za dokonane zamówienia, wybraną formę płatności, czy kosztów realizacji dostawy,

utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od www.stega.com.pl ,

szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od niego.

Warunkiem pełnego korzystania z Serwisu www.stega.com.pl , jest dokonanie rejestracji zgodnie z procedurą określoną w formularzu zamówienia lub na stronie logowania.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji bądź w formularzu zamówienia. Dane te mogą być wykorzystane dla celów marketingowych przez www.stega.com.pl .

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie okresowych wiadomości od administratora serwisu www.stega.com.pl

www.stega.com.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz do żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Użytkownicy oświadczają, że podane przez nich Dane: nie będą nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd; nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych; nie będą naruszały obowiązującego prawa; nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich; nie będą zawierały treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny; nie będą zawierały wirusów, lub innych programów komputerowych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie niezdatności do użytku systemów komputerowych; nie będą zawierały bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do opisów towarów lub usług, które są zgodnie z niniejszym Regulaminem niedozwolone oraz w stosunku do których użytkownik nie ma praw umieszczać odsyłaczy.

www.stega.com.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane będą niepełne lub błędne.

Zaraz po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mailem wiadomość potwierdzającą rejestrację zamówienia przez system sklepu www.stega.com.pl

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

W przypadku płatności przelewem w chwili otrzymania informacji o wpłynięciu środków na konto BZWBK S.A. 12 1090 1157 0000 0001 1608 0160,

W przypadku płatności przelewem na konto Pay You W przypadku płatności za pobraniem po wypełnieniu formularza/zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie w podanych przez klienta ilościach. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. W takim przypadku możliwa jest częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.

Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 10 dni od daty dostarczenia produktu Klientowi, poprzez zwrot produktu w stanie niezmienionym (produkt nie może nosić śladów używania, czyli nie może być otworzony, próbowany, uszkodzony, czy też bez oryginalnego opakowania) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu. W celu dokonania zwrotu produktu niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym, e-mail:sklep@stega.com.pl, Tel +48 62 72 21 267 lub kom. 695 201 444 Produkt musi być odesłany na koszt kupującego niezwłocznie (wraz z otrzymanym dokumentem zakupu) w stanie nienaruszonym (oryginalne opakowanie) na adres FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA STEGA Maciej Stegienta

Ul. Gen. Sikorskiego 28

63-708 Rozdrażew

Pieniądze zostaną zwrócone przelewem. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Termin realizacji zamówienia zależy przede wszystkim od dostępności zamawianego towaru w dniu złożenia zamówienia, oraz od wyboru metody płatności i sposobu dostawy. O dostępności towaru, oraz o przypuszczalnym terminie realizacji kupujący zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. W przypadku kiedy zamówienie zostanie złożone poza godzinami pracy serwisu o którym mowa w pkt. regulaminu a czas 24 godzin pozostanie w dalszym ciągu w obrębie dni wolnych od pracy, wiadomość o dostępności zostanie wysłana niezwłocznie pierwszego dnia roboczego.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, a klient poda NIP i wszystkie niezbędne dane.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny ze sklepem STEGA. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Wszystkie ceny są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Treści zawarte w serwisie www.stega.com.pl są jak najbardziej zgodne z prawdą.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Godziny pracy sklepu: od pn. do pt. 8.00-16.00. soboty 8.00-13.00, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy traktowane są jako dni wolne w których działania serwisu zostają czasowo zawieszone.

 

 

 

Płatności i dostawa

 

Odbiór osobisty

Serdecznie zapraszamy do osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie serwisu www.stega.com.pl

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA STEGA Maciej Stegienta

Ul. Gen. Sikorskiego 28

63-708 Rozdrażew Odbiór towaru możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00. Jednocześnie możemy zapewnić Państwa, iż dołożymy wszelkich starań, aby realizacja zamówienia odbyła się sprawnie

i bezproblemowo.

Płatność za pobraniem

Zapłata za towar następuje w chwili odbioru paczki. W momencie wysyłki Pocztą Polską płatności za przesyłkę dokonują Państwo u listonosza lub w punkcie pocztowym. Natomiast w momencie przesyłki kurierskiej płatności dokonują Państwo u kuriera.

Z tej formy płatności można skorzystać przy zamówieniach o łącznej wartości nie przekraczającej 500 złotych. W przypadku zamówień o większej wartości prosimy skorzystać z innej formy zapłaty, czyli z płatności przelewem tradycyjnym

Przelew tradycyjny

Przelewem tradycyjnym zapłacą Państwo wybierając tę formę płatności przy dokonywaniu zamówienia.

Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na konto BZWBK S.A. numer rachunku: 12 1090 1157 0000 0001 1608 0160.


Przejdź do strony głównej

Kontakt

 • STEGA - art. metalowe i BHP
  ul. Gen. Sikorskiego 28
  63-708 Rozdrażew
  NIP: 6211240738
 • E-mail:sklep@stega.com.pl
 • Telefon62 722 12 67
  + 48 695 201 444
 • Godziny działania sklepuod pon. - pt. 8.00 - 16.00, sobota 8.00 - 13.00

Polecamy

WĄŻ DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA SPIRALNY 5 M A533080

WĄŻ DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA SPIRALNY 5 M A53308046,99 zł42,40 zł brutto34,47 zł netto

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA Z PRZEDŁUŻKĄ 10CM A533031

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA Z PRZEDŁUŻKĄ 10CM A53303119,00 zł11,80 zł brutto9,59 zł netto

WIERTARKA UDAROWA 710W ROSCHELL RWK 0013

WIERTARKA UDAROWA 710W ROSCHELL RWK 0013225,00 zł198,00 zł brutto160,98 zł netto

123

Statystyka

 • Ilość produktów: 842
 • Aktualnie klientów na stronie: 1
 • Sklep odwiedziło: 169253 klientów

Hity sklepowe

1
BLACK & DECKER PILARKA TARCZOWA 1250W

BLACK & DECKER PILARKA TARCZOWA 1250W341,30 zł brutto277,48 zł netto

Spodnie męskie CXS STRETCH, szaro-czarny

Spodnie męskie CXS STRETCH, szaro-czarny148,30 zł brutto120,57 zł netto

RAVEN SPORT LOW półbut granatowy

RAVEN SPORT LOW półbut granatowy131,00 zł brutto106,50 zł netto

CXS kurtka SOFTSHELL DURCHAM zielona

CXS kurtka SOFTSHELL DURCHAM zielona150,60 zł brutto122,44 zł netto

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl