ns1.sky-shop.pl
wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ STEGA.

Wyłącznym właścicielem serwisu www.stega.com.pl jest FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA STEGA Maciej Stegienta

Ul. Gen. Sikorskiego 28

63-708 Rozdrażew

NIP 6211240738

REG 251531036

Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników sieci Internet, chcących zakupić produkt. Użytkownik Internetu łącząc się z witryną o adresie www.stega.com.pl jednoznacznie i bezwarunkowo wyraża zgodę na akceptację treści Regulaminu w/w serwisu.

Zakupy w sklepie internetowym www.stega.com.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie w walucie PLN oraz tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Serwis www.stega.com.pl jest użytkowany przez Internautów bezpłatnie . Użytkownik płaci za nabywane towary i usługi oraz ponosi ewentualne koszty przesyłki, z wyjątkiem sytuacji traktowanych na odmiennych warunkach.

Administrator www.stega.com.pl ma prawo zablokowania dostępu Użytkownikowi, który: narusza prawo i dobre obyczaje, narusza postanowienia Regulaminu, wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich.

Administrator dopuszcza chwilowe niefunkcjonowanie serwisu www.stega.com.pl z przyczyn od niego niezależnych.

Treść niniejszego Regulaminu może być zmieniana poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

www.stega.com.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu użycia lub niemożności użycia produktów niezgodnie z ich instrukcją i zastosowaniem zalecanym przez producenta.

www.stega.com.pl zastrzega sobie prawo do wycofania towarów ze sprzedaży w dowolnym czasie.

www.stega.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

szkody spowodowane przez Użytkownika, wynikające z niewłaściwego korzystania z serwisu,

usterki w działaniu serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których www.stega.com.pl przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,

korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

następstwa wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika, szczególnie za dokonane zamówienia, wybraną formę płatności, czy kosztów realizacji dostawy,

utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od www.stega.com.pl ,

szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od niego.

Warunkiem pełnego korzystania z Serwisu www.stega.com.pl , jest dokonanie rejestracji zgodnie z procedurą określoną w formularzu zamówienia lub na stronie logowania.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji bądź w formularzu zamówienia. Dane te mogą być wykorzystane dla celów marketingowych przez www.stega.com.pl .

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie okresowych wiadomości od administratora serwisu www.stega.com.pl

www.stega.com.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz do żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Użytkownicy oświadczają, że podane przez nich Dane: nie będą nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd; nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych; nie będą naruszały obowiązującego prawa; nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich; nie będą zawierały treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny; nie będą zawierały wirusów, lub innych programów komputerowych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie niezdatności do użytku systemów komputerowych; nie będą zawierały bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do opisów towarów lub usług, które są zgodnie z niniejszym Regulaminem niedozwolone oraz w stosunku do których użytkownik nie ma praw umieszczać odsyłaczy.

www.stega.com.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane będą niepełne lub błędne.

Zaraz po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mailem wiadomość potwierdzającą rejestrację zamówienia przez system sklepu www.stega.com.pl

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

W przypadku płatności przelewem w chwili otrzymania informacji o wpłynięciu środków na konto BZWBK S.A. 12 1090 1157 0000 0001 1608 0160,

W przypadku płatności przelewem na konto Pay You W przypadku płatności za pobraniem po wypełnieniu formularza/zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie w podanych przez klienta ilościach. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. W takim przypadku możliwa jest częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.

Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 10 dni od daty dostarczenia produktu Klientowi, poprzez zwrot produktu w stanie niezmienionym (produkt nie może nosić śladów używania, czyli nie może być otworzony, próbowany, uszkodzony, czy też bez oryginalnego opakowania) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu. W celu dokonania zwrotu produktu niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym, e-mail:sklep@stega.com.pl, Tel +48 62 72 21 267 lub kom. 695 201 444 Produkt musi być odesłany na koszt kupującego niezwłocznie (wraz z otrzymanym dokumentem zakupu) w stanie nienaruszonym (oryginalne opakowanie) na adres FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA STEGA Maciej Stegienta

Ul. Gen. Sikorskiego 28

63-708 Rozdrażew

Pieniądze zostaną zwrócone przelewem. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Termin realizacji zamówienia zależy przede wszystkim od dostępności zamawianego towaru w dniu złożenia zamówienia, oraz od wyboru metody płatności i sposobu dostawy. O dostępności towaru, oraz o przypuszczalnym terminie realizacji kupujący zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. W przypadku kiedy zamówienie zostanie złożone poza godzinami pracy serwisu o którym mowa w pkt. regulaminu a czas 24 godzin pozostanie w dalszym ciągu w obrębie dni wolnych od pracy, wiadomość o dostępności zostanie wysłana niezwłocznie pierwszego dnia roboczego.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, a klient poda NIP i wszystkie niezbędne dane.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny ze sklepem STEGA. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Wszystkie ceny są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Treści zawarte w serwisie www.stega.com.pl są jak najbardziej zgodne z prawdą.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Godziny pracy sklepu: od pn. do pt. 8.00-16.00. soboty 8.00-13.00, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy traktowane są jako dni wolne w których działania serwisu zostają czasowo zawieszone.

 

 

 

Płatności i dostawa

 

Odbiór osobisty

Serdecznie zapraszamy do osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie serwisu www.stega.com.pl

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA STEGA Maciej Stegienta

Ul. Gen. Sikorskiego 28

63-708 Rozdrażew Odbiór towaru możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00. Jednocześnie możemy zapewnić Państwa, iż dołożymy wszelkich starań, aby realizacja zamówienia odbyła się sprawnie

i bezproblemowo.

Płatność za pobraniem

Zapłata za towar następuje w chwili odbioru paczki. W momencie wysyłki Pocztą Polską płatności za przesyłkę dokonują Państwo u listonosza lub w punkcie pocztowym. Natomiast w momencie przesyłki kurierskiej płatności dokonują Państwo u kuriera.

Z tej formy płatności można skorzystać przy zamówieniach o łącznej wartości nie przekraczającej 500 złotych. W przypadku zamówień o większej wartości prosimy skorzystać z innej formy zapłaty, czyli z płatności przelewem tradycyjnym

Przelew tradycyjny

Przelewem tradycyjnym zapłacą Państwo wybierając tę formę płatności przy dokonywaniu zamówienia.

Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na konto BZWBK S.A. numer rachunku: 12 1090 1157 0000 0001 1608 0160.


Przejdź do strony głównej

Kontakt

 • STEGA - art. metalowe i BHP
  ul. Gen. Sikorskiego 28
  63-708 Rozdrażew
  NIP: 6211240738
 • E-mail:sklep@stega.com.pl
 • Telefon62 722 12 67
  + 48 695 201 444
 • Godziny działania sklepuod pon. - pt. 8.00 - 16.00, sobota 8.00 - 13.00

Polecamy

WĄŻ DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA SPIRALNY 5 M A533080

WĄŻ DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA SPIRALNY 5 M A53308046,99 zł42,40 zł brutto34,47 zł netto

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA Z PRZEDŁUŻKĄ 10CM A533031

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA Z PRZEDŁUŻKĄ 10CM A53303119,00 zł11,80 zł brutto9,59 zł netto

WIERTARKA UDAROWA 710W ROSCHELL RWK 0013

WIERTARKA UDAROWA 710W ROSCHELL RWK 0013225,00 zł198,00 zł brutto160,98 zł netto

123

Statystyka

 • Ilość produktów: 839
 • Aktualnie klientów na stronie: 1
 • Sklep odwiedziło: 152488 klientów

Hity sklepowe

1
HITACHI SZLIFIERKA KĄTOWA G23SW2 230mm 2200W

HITACHI SZLIFIERKA KĄTOWA G23SW2 230mm 2200W437,70 zł brutto355,85 zł netto

HITACHI WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4V

HITACHI WIERTARKO-WKRĘTARKA 14,4V 544,28 zł brutto442,50 zł netto

BLACK & DECKER PILARKA TARCZOWA 1250W

BLACK & DECKER PILARKA TARCZOWA 1250W341,30 zł brutto277,48 zł netto

PÓŁBUTY OCHRONNE BK TPU MF S3 SRC

PÓŁBUTY OCHRONNE BK TPU MF S3 SRC132,50 zł brutto107,72 zł netto

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl